Klasse B m/kode 96 og BE


Generell informasjon

Den nye kode 96 til førerkort klasse B, gjelder for trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg – og hvor vogntogets samlede tillatte totalvekt ligger i området 3500-4250 kg. Klasse BE er

for trekking av henger med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. Fra 19. januar 2013 kan klasse B kode 96 være et alternativ til klasse BE. Alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B kode 96 eller klasse BE er den beste løsningen.

Opplæringen trinnvis:

  • Trinn 1: Førerkort klasse B
  • Trinn 2: Søknad om utvidelse av førerkort / logg inn din side
  • Trinn 3: Grunnlegggende kjøretøy- og kjørekompetanse; en veiledningstime
  • Trinn 4: Trafikal del; en veiledningstime
  • Trinn 5: Kurs i lastsikring og merking av last. (om du ikke har C1 eller D1 fra før)
  • Trinn 6: Avsluttende opplæring; Sikkerhetskurs på veg, 3 timer. Minst 2 timer praktisk kjøring. Resten av tiden med forventninger/mål, planlegge kjørerute/oppsummering og refleksjon.

 

En enkel forklaring på førerkortklassene B – B med kode 96 og BE:

Hva har vi lov å kjøre?
Tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg (+ bil 3500 kg). Vogntog med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. NB: Må ikke overskridet hva bilen har lov å trekke. Opplæring samme som før
Klasse B kode 96 – Hva har jeg lov til å trekke?
Samme som klasse B + vogntok med tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg men med samlet tillatt totalvekt ikke over 4250 kg. 2 obligatoriske veiledningstimer, lastsikringskurs, sikkerhetskurs på vei, Ingen eksamen (oppkjøring), krav om innmeldt i TSK før påført nytt førerkort
Klasse BE – Hva vi har lov til å kjøre
Samme som ved klasse B og kode 96 + tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. Opplæring: Samme opplæring som B kode 96 + praktisk prøve (oppkjøring)

Relaterte lenker

Nyttig informasjon

Bilens tekniske begrensninger:
Selv om du med klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell tilhengervekt. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Noen begreper:
Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. «Bilens egenvekt med fører» er den vekten bilen veier uten last pluss en teoretisk gjennomsnittsvekt på 75 kg for fører. Du finner bilens egenvekt med fører i vognkortet.

Hastighetsbegrensninger:
Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/thvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer – se trafikkreglene § 13.

Traktor:
Traktor og motorredskap (begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger når klasse BE er tatt etter 1. januar 2005. Begrensningen på 25.000 kg gjelder både når traktor/motorredskap er enkeltkjøretøy eller vogntog.

Ved utstedelse av førerkort får søker påført klasse BE og klasse T og kode 144 (traktor begrenset).

Har man ervervet klasse B eller BE før 1. januar 2005, har man rett til å kjøre alle traktorer med eller uten tilhenger. I tillegg har man førerrettighet for motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og for større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet ikke over 50 km/t.

 

Teoriprøve:
Det er ikke krav til teoriprøve for klassen BE.

Praktisk prøve:

Den praktiske prøven kan du bestille gjennom en trafikkskole eller ved å ta direkte kontakt med trafikkstasjonen der du ønsker å kjøre opp.

Før du kan gå opp til prøve må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert. Denne registreringen gjør trafikkskolen din.

Kjøretøyet til førerprøven skal være spesielt godkjent. Bestiller du den praktiske prøven selv, må du huske å gi beskjed til trafikkskolen slik at de kan stille med bil til riktig tid.

Praktisk prøve – Kode 96:

Du får førerkort i klasse B kode 96 ved å gjennomgå minst 7 timer obligatorisk opplæring, men uten å måtte gå opp til ny førerprøve