Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom,tilbys tilsvarende undervisning senere, eventuelt forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr.

  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss