Avbestillingsfristen for kjøring, uansett klasse er kl 12 dagen i forveien. Avbestilling av kjøring på en mandag skal senest skje fredag. Avbestilling av sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg må avbestilles 48 timer i forveien. Dette grunnet bestilling av NAF øvingsbane / Eikås motorsenter samt sikkerhetskurs veg er samkjøring med andre biler.

Husk at avbestilling som gjelder bane på en mandag, må avbestilles torsdag.

Kjøring som er avbestilt for sent, eller som man ikke møter til, belastes i sin helhet. Møter man ikke til sikkerhetskurs bane (4 timer) eller sikkerhetskurs veg (13 timer), belastes man for den tiden kjøringen tar. I tillegg må man betale gebyret til NAF øvingsbane kr 1050 og Eikås motorsenter kr 800.

  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss