• Det du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.
  • Prøven har flere deler eller oppgaver
  • Både kjøringa og de andre oppgavene må du løse selvstendig
  • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
  • Resultatet blir bestemt når prøven er over
  • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
  • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet
  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss