• Prøven begynner med sikkerhetskontrollkontroll før kjøring og ferdighetsprøve på avsperret område
  • Du kjører 35 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
  • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd
  • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa
  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss