Hvor lang tid du bruker vil være avhengig av deg selv, hvilke andre aktiviteter du er med på og hvilke ferdigheter og teorikunnskaper du har fra før. Mange tar noen timer ved kjøreskolen før de begynner å trene hjemme. Da får ledsager en elev som har et godt grunnlag og ikke minst en sikrere elev. Det mest fornuftige med hensyn til å læreprossesen er å dele opplæringen over tid – og kanskje trene privat imellom. Da blir også kostnadene delt over tid. De fleste velger å bruke fra 2 til 6 mnd. på opplæringen. På denne måten kan du også velge tider som passer deg best!

  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss