Teoriprøven(teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Send gjerne søknaden logg inn din side

  • Når du møter fram til prøve må du ha med deg gyldig legitimasjon.
  • I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest

Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven.

Karantenetid 
Dersom du ikke består teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.
Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Trafikalt grunnkurs er ikke teorikurs.

Har du lyst å teste deg selv på nettet anbefaler vi denne siden teoritentamen

  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss