Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

  • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholda rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter
  • J8a6T9v7

Leave A Comment

Kontakt oss