Spørsmål og svar


Opplæring: 

Sikkerhetskontroll

En del av førerprøven består av sikkerhetskontroll spørsmål om kjøretøyet. Ved feil besvarelse eller mangelfull besvarelse vil dette medføre en større feil.

Vi har innført sikkerhetskontroll av kjøretøy som en del av obligatorisk undervisning ved våre skoler. Istedenfor at lærer bruker en time til dette med hver av sine elever, samler vi elevene til felles kurs i forbindelse med sikkerhetskurs veg. Prisen er tilsvarende en kjøretime.

MØRKEDEMONSTRAJON  OG FØRSTEHJELP: 
Har du ikke gjennomført mørkedemo? De som kjører opp i perioden 15/10-15/03 må ha gjennomført mørkedemo. Hvis ikke blir man avvist på førerprøven. For påmelding til mørkedemo, følg linken: kurspåmelding

Er du fylt 25 år trenger du ikke trafikalt grunnkurs men MÅ… ha gjennomført førstehjelp/tiltak ved ulykke og mørkedemo (i mørkeperioden oktober til mars) innen man kjører opp. Førstehjelpskurs må være i regi av en kjøreskole.

Teoriprøve

Teoriprøven(teoretisk førerprøve) må du ta på en trafikkstasjon. I de klassene du må kjøre opp kan du ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkort i den aktuelle klassen. I de klassene det bare er teori, må du vente til du er 16 år.

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Send gjerne søknaden logg inn din side

 • Når du møter fram til prøve må du ha med deg gyldig legitimasjon.
 • I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest

Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven.

Karantenetid 
Dersom du ikke består teoriprøven må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.
Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Trafikalt grunnkurs er ikke teorikurs.

Har du lyst å teste deg selv på nettet anbefaler vi denne siden teoritentamen

MC Førerprøve

Alle førerprøver på MC starter på Eikås Motorsenter. Kvittering for betalt gebyr sammen med gyldig ID kort og evt optikerattest må medbringes til førerprøven.

Fra og med 2015 er førerprøve på MC delt inn i to deler, en ferdighetsprøve (kjøregårdsøvelser) og en trafikal del. Man må ha bestått ferdighetsprøven før man får gjennomføre den trafikale delen. Ferdighetsprøven kan avlegges etter gjennomført opplæring trinn 2.

 

Førerprøve

Til førerprøven MÅ gebyr til Statens vegvesen være betalt og du må medbringe ID kort. Kvittering for betalt gebyr, vises sensor.

Kjører du opp på en lørdag (i travle perioder kan det settes opp førerprøve på en lørdag), må gebyr betales i forkant på en ukedag da Trafikkstasjonen ikke har åpent lørdager.

 

Elever som møter for sent til timen

Læreren venter i 20 minutter. Etter denne tid betraktes timen som “ikke møtt”, og timen må betales.

Avbestilling av kurs

Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom,tilbys tilsvarende undervisning senere, eventuelt forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr.

Avbestillinger av kjøretimer/obligatorisk kjøring

Avbestillingsfristen for kjøring, uansett klasse er kl 12 dagen i forveien. Avbestilling av kjøring på en mandag skal senest skje fredag. Avbestilling av sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg må avbestilles 48 timer i forveien. Dette grunnet bestilling av NAF øvingsbane / Eikås motorsenter samt sikkerhetskurs veg er samkjøring med andre biler.

Husk at avbestilling som gjelder bane på en mandag, må avbestilles torsdag.

Kjøring som er avbestilt for sent, eller som man ikke møter til, belastes i sin helhet. Møter man ikke til sikkerhetskurs bane (4 timer) eller sikkerhetskurs veg (13 timer), belastes man for den tiden kjøringen tar. I tillegg må man betale gebyret til NAF øvingsbane kr 1050 og Eikås motorsenter kr 800.

Når kan jeg få kjøretimer?

Du kan primært få kjøretimer mellom kl. 07.00 til 17:00 Den enkelte lærer avgjør selv timer utover dette.

Må jeg møte på kjøreskolen for å starte timene?

Til første time er det greit at elevene møter på kjøreskolen for å få en del informasjon og fylle ut diverse skjema. Etter dette kan eleven gjøre avtale med trafikklæreren om møtested.

 

Når bør jeg starte og hvor ofte bør jeg ta timer?

Hvor lang tid du bruker vil være avhengig av deg selv, hvilke andre aktiviteter du er med på og hvilke ferdigheter og teorikunnskaper du har fra før. Mange tar noen timer ved kjøreskolen før de begynner å trene hjemme. Da får ledsager en elev som har et godt grunnlag og ikke minst en sikrere elev. Det mest fornuftige med hensyn til å læreprossesen er å dele opplæringen over tid – og kanskje trene privat imellom. Da blir også kostnadene delt over tid. De fleste velger å bruke fra 2 til 6 mnd. på opplæringen. På denne måten kan du også velge tider som passer deg best!

Hvor mange timer trenger jeg?

Det er vanskelig å svare generellt, men de fleste som har kjørt litt før bruker fra 25 kjøretimer inkl. obligatorisk kjøring før de er klar for førerprøve.

Praktisk prøve for klassene A, A1 og A2:

Generelt

 • Det du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.
 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Både kjøringa og de andre oppgavene må du løse selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Hva prøven omfatter

 • Prøven begynner med sikkerhetskontrollkontroll før kjøring og ferdighetsprøve på avsperret område
 • Du kjører 35 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

 • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholda rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Oppgaver du får mens du kjører

 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjører
 • Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot

Sikkerhetskontrollen

 • Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet
 • I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

Generelt: 

Når bør jeg starte og hvor ofte bør jeg ta timer?

Hvor lang tid du bruker vil være avhengig av deg selv, hvilke andre aktiviteter du er med på og hvilke ferdigheter og teorikunnskaper du har fra før. Mange tar noen timer ved kjøreskolen før de begynner å trene hjemme. Da får ledsager en elev som har et godt grunnlag og ikke minst en sikrere elev. Det mest fornuftige med hensyn til å læreprossesen er å dele opplæringen over tid – og kanskje trene privat imellom. Da blir også kostnadene delt over tid. De fleste velger å bruke fra 2 til 6 mnd. på opplæringen. På denne måten kan du også velge tider som passer deg best!

Hvordan kan jeg logge meg inn på elevsiden?

Hvis du er registrert som elev hos oss kan du logge inn ved hjelp av mobilnummeret ditt.
Du får tilsendt koden på sms til det mobilnummeret du har oppgitt til oss. Hvis du har byttet mobilnummer må du gi oss beskjed om dette. Mobilnummeret skrives inn på den øverste linjen, passordet skrives inn på den neste linjen.
Hvis du ikke har fått passord velger du ‘ny bruker’, og oppgir mobilnummer i neste skjermbilde for å få tilsendt passord

Kontoen virker som en bankkonto hvor kunden selv kan velge hvor mye en vil lade kontoen med. Dette beløpet kan brukes til å kjøre for, ta teori, kjøpe bøker osv. Eleven får full oversikt over hvor mye som er betalt inn, hvor mye en har kjørt for om man har utestående eller til gode på kontoen sin.

Vi kan sammenligne det med teleoperatørenes kontant kort. Du lader kontoen din og bruker så lenge det er penger. Enkelt og oversiktlig for kunden. Kunden har en KID som er kombinert konto og kundenummer. Dermed kan en når som helst på inn via nettbank og lade opp sin konto via 6005. 05.48980. Husk å oppgi ditt KID nr ved betaling som du får informasjon om på din konto. Innbetaling vil ikke vise på din konto før neste dag.  Trykk her for å logge inn på din elev konto! Har du problemer med å logge inn, må du ta kontakt med kontoret for aktivering av kontoen.

Elever som møter for sent til timen

Læreren venter i 20 minutter. Etter denne tid betraktes timen som “ikke møtt”, og timen må betales.

Avbestilling av kurs

Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom,tilbys tilsvarende undervisning senere, eventuelt forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr.

Fakturering: 

Avbestilling av kurs

Forhåndsbetalte kurs o.l. kan ikke kreves refundert dersom du avbryter kurset etter at det har startet. Dersom avbruddet skyldes dokumentert sykdom,tilbys tilsvarende undervisning senere, eventuelt forholdsmessig refusjon av kursavgiften. For forhåndsbetalte kurs som avbestilles senere enn 1 uke før kursstart, betales et avbestillingsgebyr.

Fakturering

Det er Lagunen Trafikkskole som fakturerer og registrerer elever fra alle våre tre trafikkskoler.

Jeg har blitt fakturert for en time jeg ikke har hatt?

Se avbestilling av kjøretimer. Har du avbestillit innen fristen men likevel fått ført timen, må du ta kontakt med kontoret.

Avbestillinger av kjøretimer/obligatorisk kjøring

Avbestillingsfristen for kjøring, uansett klasse er kl 12 dagen i forveien. Avbestilling av kjøring på en mandag skal senest skje fredag. Avbestilling av sikkerhetskurs bane og sikkerhetskurs veg må avbestilles 48 timer i forveien. Dette grunnet bestilling av NAF øvingsbane / Eikås motorsenter samt sikkerhetskurs veg er samkjøring med andre biler.

Husk at avbestilling som gjelder bane på en mandag, må avbestilles torsdag.

Kjøring som er avbestilt for sent, eller som man ikke møter til, belastes i sin helhet. Møter man ikke til sikkerhetskurs bane (4 timer) eller sikkerhetskurs veg (13 timer), belastes man for den tiden kjøringen tar. I tillegg må man betale gebyret til NAF øvingsbane kr 1050 og Eikås motorsenter kr 800.