Trafikalt Grunnkurs


Ønsker du også å få “lappen”? Hvis du ikke har noe førerkort fra før, må du først gjennomgå trafikalt grunnkurs (obligatorisk) på 17 timer før praktisk kjøring.

Aldersgrense: må være fyllt 15 år
Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring. Gjennomfører du trafikalt grunnkurs i sommmerhalvåret, må man første påfølgende vinter gjennomføre trafikant i mørket for å ha rett til øvelseskjøring i vinterhalvåret.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs uten trafikant i mørket, får kun gyldig rett til øvelseskjøring i sommerhalvåret mars til oktober.

Fra 1. juli 2009 vil personer som er over 25 år være fritatt for deler av trafikalt grunnkurs. Fritaket gjelder ikke førstehjelp og trafikant i mørket. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve.

Det innebærer at personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha kurset. Man må likevel under øvingskjøringen dokumentere med gyldig legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen
  • Trafikk og førerrollen
  • Mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket

Her kan du lese mer om øvelseskjøring:
http://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Ovelseskjoring
Kilde: Statens Vegvesen